Skip to main content

Gravearbejde/jordbrud

  • Udskiftning af jordstophane
  • Udskiftning af vandstikledninger
  • Montering af målerbrønde
  • Reetablering af belægninger
  • Render og fundamenter

I GoBo Byg Teknik kan vi udføre lækagesporing enten med sporingsgas eller termografi.

Sporingsgas bruges til både inden- og udendørs opgaver hvor ledninger/rør ligger i betonkonstruktioner, under jord, belægning eller asfalt.

Termografi bruges til sporing af varmerør på enten varmeinstallationer eller varmt brugsvand.

Når sporingen er udført udarbejder vi en sporingsrapport med beskrivelse og billeder til brug for det videre arbejde.

Har du brug for yderligere information kan vores projektleder, Thomas Bonde, kontaktes.

Projektleder Thomas Bonde
thomas@gobobyg.dk
Tlf. 25 40 98 06