Skip to main content

Bygs garantiordning

Hvad betyder garantiordningen for dig som kunde

  • BYG GARANTIORDNING er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der indgår aftaler med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri

  • BYG GARANTIORDNING dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende.

  • BYG GARANTIORDNING dækker det beløb, som forbrugeren har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn, men maksimalt kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag.

  • BYG GARANTIORDNING gælder i 5 år efter aflevering af arbejdet.

  • BYG GARANTIORDNING dækker kun, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.