Skip to main content

Certificeret Håndværkstaksator

I arbejdet med forsikringsskader er vi – som håndværkstaksatorer – forsikringsselskabernes øjne.

Håndværkstaksatorens opgave er at dokumentere skadens opståen og give forsikringsselskabet et godt grundlag for at vurdere om skaden er dækningsberettiget.

Håndværkstaksatoren udarbejder også et reparationstilbud som forsikringsselskabet skal godkende inden reparationsarbejdet kan igangsættes.

Efter udført arbejde afregner GoBo Byg/GoBo Byg Teknik direkte med forsikringsselskabet.

En håndværkstaksator har viden om:

  • Bygningsforsikringens forsikringsdækning
  • Erstatningsopgørelse
  • Relevante love og regler
  • Forsikringsprodukter, som dækker parcelhus, fritidshus, erhvervsbygning og entrepriser
  • Grundlæggende erstatningsret
  • Kundekommunikation, konflikthåndtering, forhandling og ligeværdig kommunikation

Kvalitet skaber tillid og tillid skaber tryghed